• Benvinguts a la web del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona
  • 972 20 59 74 / 972 20 56 67
  • info@cafgi.org

Benvinguts a la web del
Col·legi d'Administradors de Finques de Girona.

El COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.

Què fa per tú el
Col·legi d'Administradors de Finques de Girona.

Vetllar pels principis d'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, i exercir la jurisdicció disciplinària en matèria col·legial i de la seva professió.

Funcions de l'Administrador de Finques Col·legiat

L'administrador de finques és un professional independent, el qual, de forma habitual i continuada, administra finques de tercers, bé urbanes, bé rústiques.

Empreses Patrocinadores del COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA

Temes d'interés

Què és la Finestreta Única?

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006 relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis), en el seu article 6, regula l'establiment d'un sistema de finestreta única a efectes d'una major simplificació dels procediments administratius. La finalitat de les finestretes úniques és exercir un paper d'ajuda al prestador, ja sigui com a autoritat directament competent per expedir els documents necessaris per a accedir a una activitat de serveis, ja sigui com a intermediari entre el prestador i les autoritats directament competents.

img
Empreses Col·laboradores del COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA

Drombeg Banc Sabadell Otis

Mantingueu-vos informats

C/ Francesc Ciurana 2, ent. 1a 17002 - Girona Tel. 972 20 59 74 / 972 20 56 67

Horari: - De dilluns a dijous de 9h a 17h i divendres de 9h a 14h.