• Bienvenidos a la web del Colegio de Administradores de Fincas de Girona
  • 972 20 59 74 / 972 20 56 67
  • info@cafgi.org
Documentació

En aquest espai trobareu documentació d'utilitat.

Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.
Llei 5/2006, de 10 de maig (pdf)
Empreses Patrocinadores del COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA